Konkurss skolēniem "Kur palika Ģeogrāfs?" līdz 2.maijam

 

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte vēlas piedāvāt skolēniem lielisku iespēju radoši izpausties un  pārbaudīt prasmes un zināšanas Ģeogrāfijā.

Esam izsludinājuši konkursu tieši skolēniem ar nosaukumu “Kur palika Ģeogrāfs?”, kura mērķis ir mazliet iepazīstināt skolēnus ar to - ko tad mēs īsti mācāmies un darām mūsu fakultātē, kā arī iespējams ieinteresēt kādu topošo studentu.

 

Konkursa uzdevums ir izveidot infografiku latviešu valodā par paša iedomātu valsti, obligāti norādot:

 • Valsts nosaukumu
 • Simboliku (karogs, ģerbonis un/vai himna, dabas simboli);
 • Ģeogrāfisko novietojumu, administratīvo sadalījumu, karti (atbalsta materiālus meklē nolikumā);
 • Raksturīgās vides problēmas, to risinājumus;
 • Derīgos izrakteņus un to izmantošanas iespējas.

 

Papildus pievienot arī vismaz 3 citas valsti raksturojošas pozīcijas, piemēram:

 • Biotopu, fizioģeogrāfiskās, dzīvnieku migrācijas u.c. kartes;
 • Shēmas;
 • Biosfēras raksturojumus;
 • Valstī dzīvojošo iedzīvotāju tradīcijas;
 • Aprakstu par attiecībām ar kaimiņvalstīm;
 • U.c. informāciju par un ap šo valsti.

Šī Valsts var būt gan reāla, gan pilnībā skolēna iztēles auglis. Pareizs var būt jebkas, ja tas tiek pamatots.

 

Darbus lūdzam iesūtīt līdz 2021. gada 2. maija plkst. 23:59 uz e-pastu socialais@geografumafija.lv ar tematu “Konkursam “Kur pazuda Ģeogrāfs?””

 
Links uz nolikumu, kur meklēt vairāk informācijas un atbalsta materiālus
 ---->> https://docs.google.com/document/d/1OLgc47NZ5FRnf_NTxGShrmY3655Q1PFeDqO1NCoWiI0/edit?usp=sharing

 

Pielikumā pievienots arī konkursa nolikums PDF formātā. 
 
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā rakstīt uz kultura@geografumafija.lv un risināsim problēmu kopā.
 

 

Sīkāka informācija par LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti:

Mājaslapa -  https://www.geo.lu.lv

Instagram - https://www.instagram.com/lu_gzzf/, 

Facebook - https://www.facebook.com/LUGZZF.

 

Sīkāka informācija par LU ĢZZF Studentu padomi un ikdienu fakultātē:

Mājaslapa - https://www.geografumafija.lv

Instagram - https://www.instagram.com/geografumafija/

Facebook - https://www.facebook.com/LUGZZFSP.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Latvijas 47. Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 19. novembrī (2022)

8. oktobrī visā Latvijā norisināsies Eirāzijas ģeogrāfijas olimpiāde (gan klātienē, gan neklātienē)

18. februārī visā Latvijā norisināsies Polārās ģeogrāfijas olimpiāde (gan klātienē, gan neklātienē)