Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: janvāris, 2020

Pētījuma pieteikšana līdz 8.janvārim un iesniegšana līdz 16.janvārim (2020)

Attēls
Tiem, kas plāno piedalīties 18.01.2020 JĢS Zinātnisko darbu konferencē, lūdzam aizpildīt šo anketu , lai priekšlaicīgi iepazīstinātu žūriju ar sava pētījuma tēmu un īsu satura izklāstu, lai žūrijas locekļi varētu jums dot padomus pētīšanas procesa uzlabošanā. Aizpildiet anketu arī tad, ja vēl neesat pārliecināti, vai konferencē piedalīsieties un vai pētīsiet tieši norādīto tēmu - laika pārdomāt vēl pietiks (ja ir būtiskas izmaiņas - tad sūtiet grozījumus uz pasts jgs.lv) Tie, kas pieteiksies līdz 8.janvāra plkst.23:59 (turklāt 16.janvārī nenokavēs galaversijas iesniegšanas termiņu), par to saņems Pareizticīgo Ziemassvētku dāvaniņu: +1 bonus punktu papildus 19 parastajiem darba vērtēšanas punktiem . Darba galaversija būs jāiesniedz elektroniskā formātā līdz 16.janvāra plkst.23:59 (nosūtot uz pasts jgs.lv), bet paķeriet līdzi arī papīra versiju uz konferences dienu, lai žūrija varētu to pārlasīt. Pati JĢS zinātnisko darbu konference un pētījumu aizstāvēšana notiks 18.janvārī plkst.11:00