Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: decembris, 2018

Pētījuma pieteikšana līdz 7.janvārim un iesniegšana līdz 17.janvārim

Attēls
Tiem, kas plāno piedalīties 19.01.2018 JĢS Zinātnisko darbu konferencē, lūdzam  aizpildīt  šo anketu , lai priekšlaicīgi iepazīstinātu žūriju ar sava pētījuma tēmu un īsu satura izklāstu, lai žūrijas locekļi varētu jums dot padomus pētīšanas procesa uzlabošanā. Aizpildiet anketu arī tad, ja vēl neesat pārliecināti, vai konferencē piedalīsieties un vai pētīsiet tieši norādīto tēmu - laika pārdomāt vēl pietiks (ja ir būtiskas izmaiņas - tad sūtiet grozījumus uz  pasts jgs.lv). Tie, kas pieteiksies  līdz 7.janvāra plkst.23:59 (turklāt 17.janvārī nenokavēs galaversijas iesniegšanas termiņu),  par to  saņems Pareizticīgo Ziemassvētku dāvaniņu: +1 bonus punktu papildus  19 parastajiem darba vērtēšanas punktiem . Darba galaversija būs jāiesniedz elektroniskā formātā līdz 17.janvāra plkst.23:59 (nosūtot uz pasts jgs.lv), bet paķeriet līdzi arī papīra versiju uz konferences dienu, lai žūrija varētu to pārlasīt. Pati JĢS zinātnisko darbu konference un pētījumu aizstāvēšana notiks 19.janvārī plks