Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: decembris, 2016

Pētījuma pieteikšana (turpinās) un galaversijas iesniegšana (līdz 19.I.2017)

Attēls
Tiem, kas plāno piedalīties 21.01.2017 JĢS Zinātnisko darbu konferencē, lūdzam aizpildīt šo anketu , lai priekšlaicīgi iepazīstinātu žūriju ar sava pētījuma tēmu un īsu satura izklāstu, lai žūrijas locekļi varētu jums dot padomus pētīšanas procesa uzlabošanā. Aizpildiet anketu arī tad, ja vēl neesat pārliecināti, vai konferencē piedalīsieties un vai pētīsiet tieši norādīto tēmu - laika pārdomāt vēl pietiks. Tie, kas pieteiksies līdz Vecgada vakaram (līdz 31.decembra plkst.23:59), par to saņemsiet Jaungada dāvaniņu: +1 bonus punktu papildus 19 parastajiem darba vērtēšanas punktiem . Taču turpināt pieteikšanos varēsiet arī jaunajā gadā (diemžēl bez šī +1 bonus punkta, ko jums nāksies kompensēt, piemēram, ar pārliecinošu uzstāšanos). Darba galaversija būs jāiesniedz elektroniskā formātā līdz 19.janvāra plkst.23:59 (nosūtot uz pasts jgs.lv), bet paķeriet līdzi arī papīra versiju uz konferences dienu, lai žūrija varētu to pārlasīt. Pati JĢS zinātnisko darbu konference un pētījumu aizstāvēša

Pieteikšanās Kurzemes VI skolu komandu olimpiādei 14.01.2017

Attēls
2017. gada 14.janvārī Liepājas 5.vidusskolā plkst.11:00 (reģistrācija no plkst.10:00) jau sesto gadu pēc kārtas notiks Kurzemes skolu komandu olimpiāde, kurai pieteikties varat šīs lapas apakšā (iepriekš izlasot šausmīgi garlaicīgo nolikumu): Kurzemes skolu komandu olimpiādes nolikums: 1. Komandā ir 4 skolēni no vienas skolas, no kuriem vismaz 1 ir pamatskolnieks. Ja attiecīgajā skolā pamatskola neietilpst (piemēram, tehnikumā), tad pamatskolnieku var aizstāt ar 10.klases skolnieku. 2. Katru skolu var pārstāvēt neierobežots komandu skaits. 3. Internetā ieteicams pieteikt gan pilnu, gan nepilnu komandu, gan individuālus dalībniekus, trūkstošos dalībniekus pievienojot līdz pat 24 stundām pirms komandu olimpiādes sākuma (t.i. līdz attiecīgās piektdienas plkst.11:00), bet drīkst ierasties arī internetā nepieteikušies. Pēc tam žūrija nepilnajām komandām trūkstošos dalībniekus pievienos pati un no individuālajiem dalībniekiem izveidos jaunas komandas (t.sk. jauktās skolu komandas un nepilnās