Paziņojumi‎ > ‎

IZM Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas ģeogrāfijas biedrību organizē konferenci "Ģeogrāfijas mācību saturs un tā mācību metodiskais nodrošinājums"

Publicēja 2010. gada 15. marts 07:40Reinis Bērziņš   [ atjaunināts 2010. gada 15. marts 08:11 ]

Aicinājums piedalīties 26., 27.martā ģeogrāfijai veltītajā konferencē esošos un bijušos MA vadītājus, mācību līdzekļu autorus, recenzentus, mācību standartu, programmu, eksāmena satura veidotājus, izdevniecību pārstāvjus, skolēnu atbalstītājus.

26.-27.martā Rīgas 3.ģimnāzijā un LU ĢZZ fakultātē

Darba kārtība 

26.marts, Rīgas 3.ģimnāzijā 
9.30 Konferences dalībnieku reģistrācija un izstādes „Ģeogrāfijas mācību grāmata dažādos laikos” apskate. 
10.00 Konferences atklāšana (Prof. Zaiga Krišjāne, LĢB prezidente). 
10.10 Izglītības mācību programmas LU ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē un Daugavpils Universitātē. Cik zinošam jābūt Vispārējās vidējās izglītības iestādes jaunietim, lai kļūtu par studentu? (Prof. Agrita Briede, doc. Inese Stūre, doc. Juris Soms). 
11.00 Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants CD formātā un tā lietojums ģeogrāfijas mācību procesā pamatskolā un vidusskolā. (Ģeogrāfijas skolotājas Brigita Mežgale-Turlaja, Elita Segliņa, Ilze Koļesnikova) 
11.40 Ģeogrāfijas mācību saturs 1.-6.kl. Dabaszinību mācību programmās un tā apguves pēctecība 7.klases ģeogrāfijas mācību saturā (Ģeogrāfijas skolotājas Skaidrīte Vilciņa un Iveta Eglīte). 
12.00 Izmaiņas ģeogrāfijas mācību saturā un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā pēc 1990.gada (VISC vecākās referentes Natālija Buile, Vita Jaunozola) 
12.30 Skolēnu sasniegumi valsts un Starptautiskajās ģeogrāfijas olimpiādēs (Uldis Klepers, LU JĢS prezidents). 
12.45 Diskusija: Ko? Kā? Kāpēc? mācāmies ģeogrāfiju.
13.30 Kafijas pauze 
15.00 Mācību stunda muzejā (LR Dabas muzejs, LU Ģeoloģijas muzejs u.c.) 

27.marts, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē 
11.00 Pārskats par Latvijas ģeogrāfijas biedrības darbu. Aktualitātes, diskusija. 
12.00 Lekcija „Latvijas kokaugu atlants” (Ilmārs Krampis, LU ĢZZ fak. doktorants). 
13.30 Lekcija „Tradicionālie mūzikas instrumenti baltu kultūrtelpā” (Valdis Muktupāvels, Dr.art LU Humanitāro zinātņu fak.).
Comments